Štednja

ZiraatBank BH je pripremila posebnu akciju na depozite za stanovništvo BiH koje se nalazi sa boravkom u inostranstvu i to sa sljedećim uslovima:

PERIODVALUTA
MAX IZNOS
KAMATNA STOPA 
12 MJESECI
KM/EUR
200.000 KM/100.000 EUR
2,00%* 
12 MJESECI
USD
100.000 USD
1,75%*

 *Efektivna kamatna stopa (EKS)je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi i izračunata je na maksimalne iznose depozita.

Kamatne stope za klijente sa mjestom prebivališta u BiH su navedene u sljedećoj tabeli:

PERIODVALUTA
MAX IZNOS
KAMATNA STOPA 
12 MJESECI
KM/EUR
100.000 KM/50.000 EUR
2,00%* 
12 MJESECI
USD
50.000 USD
1,75%*

 *Efektivna kamatna stopa (EKS)je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi i izračunata je na maksimalne iznose depozita.